Опубликован 2022-03-29

MUSIQA DARSLARIDA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

Аннотация


Mazkur maqolada musiqa darslari orqali o’quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani shakllamtirish bo’yicha nazariy ma’lumotlar berilgan.

Как цитировать


Hasanova, N. (2022). MUSIQA DARSLARIDA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/art/article/view/5547

Библиографические ссылки


Karimov I. Yuksak ma`naviyat yngilmas kuch. T. N. Ma`naviyat – 2008- yil.

O’zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standarstlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qarori.

To’xtaxodjayeva M.X. umumiy tahriri ostida. Pedagogika.- T.: “Faylasuflar millay jamiyati”. – 2010

Fayziyeva O. “Maktabda musiqa”.- Toshkent. – 1991.

Ortiqov T. Musiqa o’qitish metodikasi. – Namangan. – 2009

E.Fayzullayev.Methodological basis of classical music in the development

Of artistic religion for future music teachers. International Journal of Psychosoclal Rehabilltation. 20 may.2020 yil.

I.A. Karimov. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” Toshkent, Ma’naviyat. 2008-yil.

“Xalq so’zi” ro’znomasi Т. 8.01. 2008 -yil 4- bet.

E. Abdukarimova. Texnologik loyihalash- musiqa mashg’ulotlarida samarali ta’lim. Fan va jamiyat ilmiy metodik jurnal.2019yil.№1(61)

Nurmatov Musiqa va estetik madaniyat. Musiqa o`qituvchilari uchun metodik tavsiyalar. –T.: TDPI, 1992yil. -3 b.

Авторы


Navbahor Hasanova

Jizzakh State Pedagogical Institute, department "Music Education", Uzbekistan

Ключевые слова:

dars, musiqa, madaniyat, texnologiyalar, kompetensiya

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group