Опубликован 2022-05-13

MUSIQANING BOLALAR HAYOTI VA FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI

Аннотация


Ushbu maqolada, musiqa bolaga bevosita emotsional ta’sir etishi bilan birgalikda, ilk yoshda va bolalik davrida musiqani his etishi va unga bo‘lgan munosabatidagi estetik, axloqiy, aqliy, jismoniy tarbiyaviy jarayonlar musiqiy-nazariy jihatdan ko‘rib chiqilgan.

Как цитировать


Xoshimova, L. (2022). MUSIQANING BOLALAR HAYOTI VA FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/art/article/view/5808

Библиографические ссылки


Xasanboeva O.U.va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. T.:Ilm ziyo.2006.

Sh.A.Sodiqova “Maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari”.“Tafakkur sarchashmalari” T:. 2013 y

N.M.Kayumova “Maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari”. “TDPU” nashriyoti T:. 2013

“Bolangiz maktabga tayyormi?” metodik qo‘llanma. T:, 2001.

F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari”.-T., “Ma’naviyat”. 2013

Sh.Shodmonova. maktabgacha ta’lim pedagogikasi. fan va texnologiya. -T:, 2008

Авторы


Laziza Xoshimova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

musiqa, badiiy did, bolalar, tovush, musiqiy o‘yin, musiqa uquvi, ritmik harakatlar, raqs, musiqiy did, estitika.
Powered by I-Edu Group