Опубликован 2021-09-30

FE’L SO‘Z TURKUMINI O‘TISHDA O‘QUVCHILAR NUTQNI BOYITISH USULLARI

Аннотация


Fe’l so‘z turkumini o‘tishda ma’nodosh so‘zlar yordamida nutqni
boyitishning usullari juda ham ko‘p va rang-barangdir. Bu usullarga o‘tishdan
oldin “usul” degani nima? degan savolga javob topib ko‘ramiz. Usul ma’lum bir
narsani qanday qilib tushuntirish kerakligini ko‘rsatuvchi, uning ma’qul taraflarini
oldindan ko‘rishga xizmat qiladigan tushunchadir. 1 Usul asli arab tilidan o‘zlashgan
bo‘lib, yo‘l, uslub degan ma’nolarni bildirad

Как цитировать


almamatova, shahnoza. (2021). FE’L SO‘Z TURKUMINI O‘TISHDA O‘QUVCHILAR NUTQNI BOYITISH USULLARI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2582

Авторы


shahnoza almamatova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group