Опубликован 2021-10-05

Notiqlik –tarbiya va muloqotning o’zag

Аннотация


Notiqlik-san’atning eng qadimiy turlaridan biridir.Ko’plab fanlarning beshigi
bo’lgan qadimgi Yunoniston notiqlik san’ati sohasida ham jahon madaniyati
tarixining eng yorqin sahifalarini yaratdi.Notiqlik san’ati haqidagi ilk malumotlarni
Gomerning << Iliada>> va<< Odisseya>> nomli dostonlaridan olish mumkin

Как цитировать


Baxtiyotova, N. (2021). Notiqlik –tarbiya va muloqotning o’zag. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2723

Библиографические ссылки


SHUKHRAT, TURATOV. "Formation of Civil Responsibility in Youth the Basis of a Stable and Prosperous Life in Uzbekistan." JournalNX 6.04: 46-49

Jurayev, J. (2020). Muhammad SHayboniyxon -Shayboniylar davlatining asoschisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/466

Jurayev, J. (2020). KOMYOB HAYOTI VA IJODIY MEROSI MANBALARI TADQIQI. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/691

Jurayev, J. (2020). Issledovaniya istochnikov o jizni i tvorcheskom naslediiy Komyoba. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/615

Jurayev, J. (2020). Bobur va Abdulla Qodiriy asarlarida xat yozish qoidalari. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/618

Jurayev, J. (2020). Komyobning "Muntahab ul-voqeot" asari haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/605

Jurayev, J. (2020). Feruzing tarixchi inisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/717

Jurayev, J. (2020). Komyob asarlarida diniy -ma’rifiy mavzular. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/600

Jurayev, J. (2020). Feruz oilasidagi she’riyatga bir nazar. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/462

Jurayev, J. (2020). Komyobs work @Tavorix ul-xavonin" is e Lerning sourse of national spirit. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/457

Jurayev, J. (2020). Navoiy va Komyob. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/716

Jurayev, J. (2020). Komyob she’riyatida Rasululloh siymosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/708

Jurayev, J. (2020). Komyob devoni va undagi forscha she’rlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 16(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/858

Jurayev, J. (2020). Xudojestenno-istoricheskiye proizvedeniya pro Xivinskix xanoa=v. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/688

Jurayev, J. (2020). Xiva shoirlari ijodida bahor va qish tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/492

Jurayev, J. (2020). Badiiy -tarixiy asarlarda onomastik terminlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/455

Jurayev, J. (2020). Tariximizni o’rganish huquhiy burchimizdir. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/610

Jurayev, J. (2020). Komyobning tarixiy asarlaridagi Ogahiy she’rlaning matniy qiyosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/714

Jurayev, J. (2020). Feruzing tarixchi inisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/717

Jurayev, J. (2020). Xaydar Xorazmiyning "Temurbek haqidagi hikoyat"nomli she’riy qissasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/696

Jurayev, J. (2020). Alisher Navoiy asarlari tilini o’rganishda sifatdosh yasovchi vaznlarning o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/460

Jurayev, J. (2020). Komyob she’rlarida tasavvufiy istilohlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/464

Jurayev, J. (2020). Xorazn osmonida uchar yulduz. Архив Научных Публикаций JSPI, 16(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/862

Jurayev, J. (2020). Muaqqad . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/493

Jurayev, J. (2020). Хоразм тарихига оид бир асарда табиат ҳодисаларининг бадиий тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(58). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4420

Jurayev, J. (2020). ПИСКЕНТЛИК ШОИРАЛАР ВА МУЗАЙЯНА АЛАВИЯНИНГ ИЖОДИДА ИЛМ – МАЪРИФАТ ҒОЯЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4268

Jurayev, J. (2020). КОМЁБ ШЕЪРИЯТИДА ГЎЗАЛ ЁР ВАСФИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4267

Jurayev, J. (2020). Саййид Ҳомид Тўра Комёб. Девон . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4298

Jamoliddin Jo'rayev, Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Jamoliddin Jo'rayev,

Джураев, Д. А. (2011). Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (11), 239-246.

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Джураев, Д. А. (2012). Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии. Вестник Челябинского государственного университета, (12 (266)), 103-106.

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Jurayev, Jamoliddin Aminjanovich, and Latofat Ibragimova. "An historian komyob from khiva and his works." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 9.12 (2020): 75-80.

Авторы


Nurxon Baxtiyotova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group