Опубликован 2021-11-17

HAMID OLIMJON IJODIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING О‘RNI

Аннотация


H.Olimjon hayotda va ijodda xalq baxshilariga, umuman, folklorga alohida
mehr-muhabbat va samimiy hurmat bilan qaradi. Buni biz Fozil shoirga
bag‘ishlangan “Kuychining xayoli”, Abdulla shoir Nurali о‘g‘liga atalgan
“Dо‘mbiraning maqtovi” she’rlarida, “Oygul bilan Baxtiyor”, “Semurg‘ yoki
Parizod va Bunyod”, “Ikki qizning hikoyasi” kabi ertak dostonlarida yaqqol
kо‘ramiz.

Как цитировать


Abdurashidova, I. (2021). HAMID OLIMJON IJODIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING О‘RNI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 6(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/3497

Библиографические ссылки


Jurayev, J. (2020). Muhammad SHayboniyxon -Shayboniylar davlatining asoschisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/466

Jurayev, J. (2020). KOMYOB HAYOTI VA IJODIY MEROSI MANBALARI TADQIQI. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/691

Jurayev, J. (2020). Issledovaniya istochnikov o jizni i tvorcheskom naslediiy Komyoba. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/615

Jurayev, J. (2020). Bobur va Abdulla Qodiriy asarlarida xat yozish qoidalari. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/618

Jurayev, J. (2020). Komyobning "Muntahab ul-voqeot" asari haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/605

Jurayev, J. (2020). Feruzing tarixchi inisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/717

Jurayev, J. (2020). Komyob asarlarida diniy -ma’rifiy mavzular. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/600

Jurayev, J. (2020). Feruz oilasidagi she’riyatga bir nazar. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/462

Jurayev, J. (2020). Komyobs work @Tavorix ul-xavonin" is e Lerning sourse of national spirit. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/457

Jurayev, J. (2020). Navoiy va Komyob. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/716

Jurayev, J. (2020). Komyob she’riyatida Rasululloh siymosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/708

Jurayev, J. (2020). Komyob devoni va undagi forscha she’rlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 16(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/858

Jurayev, J. (2020). Xudojestenno-istoricheskiye proizvedeniya pro Xivinskix xanoa=v. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/688

Jurayev, J. (2020). Xiva shoirlari ijodida bahor va qish tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/492

Jurayev, J. (2020). Badiiy -tarixiy asarlarda onomastik terminlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/455

Jurayev, J. (2020). Tariximizni o’rganish huquhiy burchimizdir. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/610

Jurayev, J. (2020). Komyobning tarixiy asarlaridagi Ogahiy she’rlaning matniy qiyosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/714

Jurayev, J. (2020). Feruzing tarixchi inisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/717

Jurayev, J. (2020). Xaydar Xorazmiyning "Temurbek haqidagi hikoyat"nomli she’riy qissasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/696

Jurayev, J. (2020). Alisher Navoiy asarlari tilini o’rganishda sifatdosh yasovchi vaznlarning o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/460

Jurayev, J. (2020). Komyob she’rlarida tasavvufiy istilohlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/464

Jurayev, J. (2020). Xorazn osmonida uchar yulduz. Архив Научных Публикаций JSPI, 16(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/862

Jurayev, J. (2020). Muaqqad . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/493

Jurayev, J. (2020). Хоразм тарихига оид бир асарда табиат ҳодисаларининг бадиий тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(58). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4420

Jurayev, J. (2020). ПИСКЕНТЛИК ШОИРАЛАР ВА МУЗАЙЯНА АЛАВИЯНИНГ ИЖОДИДА ИЛМ – МАЪРИФАТ ҒОЯЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4268

Jurayev, J. (2020). КОМЁБ ШЕЪРИЯТИДА ГЎЗАЛ ЁР ВАСФИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4267

Jurayev, J. (2020). Саййид Ҳомид Тўра Комёб. Девон . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4298

Jamoliddin Jo'rayev, Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Jamoliddin Jo'rayev,

Джураев, Д. А. (2011). Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (11), 239-246.

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Jurayev, J., & Adhamjon, U. (2021). Who Wrote the First Novel" About Temurbek"!?. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 7, 57-63.

Джураев, Д. А. (2012). Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии. Вестник Челябинского государственного университета, (12 (266)), 103-106.

Джураев Джалолиддин Аминджанович|заглавие=Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии|издание=Вестник Челябинского государственного университета|год=2012|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/hivinskiy-istorik-komyob-i-ego-proizvedeniya-kak-vklad-v-izuchenie-istorii-narodov-tsentralnoy-azii|номер=12 (266)}}

Jurayev, Jamoliddin, and Umarov Adhamjon. "Who Wrote the First Novel" About Temurbek"!?." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 7 (2021): 57-63.

Джураев Джамолиддин Аминджанович|заглавие=Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба|издание=Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета|год=2011|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istoricheskih-proizvedeniyah-sayid-hamid-tura-komeba|номер=11}

Jurayev, Jamoliddin Aminjanovich, and Latofat Ibragimova. "An historian komyob from khiva and his works." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 9.12 (2020): 75-80.

SHUKHRAT, TURATOV. "Formation of Civil Responsibility in Youth the Basis of a Stable and Prosperous Life in Uzbekistan." JournalNX 6.04: 46-49.

Ibodullaevich, K. K., & Kizi, U. G. K. (2021). TYPES, FORMS OF CORRUPTION, CAUSES AND CONSEQUENCES. Scientific progress, 1(4).

Кулматов, П. М. (2014). Динамика ценностных ориентаций молодежи Узбекистана. Система ценностей современного общества, (34).

Abdurashidovich, T. M., & Botir, U. (2020). YOUTH EDUCATION IS A KEY FACTOR OF THE COUNTRY'S WELL-BEING. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 338-342.

Khidirov, K. I., Ortikov, O. K., Yodgorov, Z. S., & Ernazarov, A. A. (2015). Military management and army structure of Sheybanids. In The Fourth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia (pp. 8-11).

Ibodullaevich, K. K., & Bahromovna, T. D. (2020). CORRUPTION: CONCEPT, GENESIS, EVOLUTION AND SURVIVAL TRENDS. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 409-413.

Abdurashidovich, T. M., & Botirovich, A. J. (2020). " MASS CULTURE" IN THE AGE OF GLOBALIZATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 343-346.

Кулматов, П. М. (1995). Идеи гуманизма в духовных ценностях узбекского народа.

Turatov Shukhrat Bakhromovich

Lecturer at the Department of Social Sciences of the Jizzakh Polytechnic Institute

Авторы


Iroda Abdurashidova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group