Опубликован 2022-05-31

OʻTKIR HOSHIMOV ASARLARIDAGI FRAZEMALARNING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Аннотация


 

 

Annotatsiya: Frazeologizmlar badiiy matnga estetik zavq beradi. Kitobxon asarni o‘qish jarayonida frazeologizmlardan o‘ziga boshqacha emotsiya oladi. Yozuvchi frazeologizmlardan asar qahramonining xarakterini, uning holatini ochishda foydalanadi. Ushbu maqolada badiiy asarlarda fe’l-atvor semali frazemalarning semantikasi yoritilgan, shuningdek, O‘tkir Hoshimovning “Bahor qaytmaydi”, “Dunyoning ishlari” qissalari asosida tahlil etilgan.   

Как цитировать


Boymatova, D. (2022). OʻTKIR HOSHIMOV ASARLARIDAGI FRAZEMALARNING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/5962

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


Dilnoza Boymatova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group