Опубликован 2022-05-31

O‘zbek tilshunosligida gumon olmoshllarining ayrim lingvopragmatik xussusiyatlari

Аннотация


Maqolada o‘zbek tilshunosligida gumon olmoshlarining o‘z ma'nosidan tashqari qo‘shimcha ma'no anglatib kelishi lingvopragmatik xususiyatlari yoritilgan.Pragmatika sohasi orqali adresant ifodalaydigan fikr qanday ma'no anglatishi nutq vaziyatida adresat o‘z hukmini yetkazish,fikrini ifoda etishi,gumon olmoshini turli ma'no ottenkalarida kelishi misollar orqali ifodalangan.

Как цитировать


mamirov, ozod. (2022). O‘zbek tilshunosligida gumon olmoshllarining ayrim lingvopragmatik xussusiyatlari. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/5964

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


ozod mamirov

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group