Опубликован 2024-04-06

«Донишқишлоқ латифалари»нинг табиатига доир

// Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. - № 2.

Аннотация


Maqolada «Донишқишлоқ латифалари»нинг табиатига доир tahlil va talqin qilingan.

Как цитировать


Aldasheva, S. (2024). «Донишқишлоқ латифалари»нинг табиатига доир : // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. - № 2 . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9701

Библиографические ссылки


Murodov, G. (2023). Hosting by Innovatus Publishing Co. All rights reserved. © 2022: European Journal of Innovation in Nonformal Education. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7566

Murodov, G. (2023). Structural Semiotic Analysis Of A Literary Text: Structural Semiotic Analysis Of A Literary Text. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7565

Murodov, G. (2023). ANIQ VA TABIIY FANLAR: ANIQ VA TABIIY FANLAR. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7567

Murodov, G. (2023). БОЛАЛАР ШОИРИ: БОЛАЛАР ШОИРИ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7563

Murodov, G. (2023). SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, APRIL 2021: SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, APRIL 2021. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7572

Murodov, G. (2023). Expression of National Thought in the Story: International Journal on Integrated Education. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7562

Murodov, G. (2023). МАХТУМҚУЛИ АБАДИЁТИ Ғайрат Муродов: RESEARCH FOCUS . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7560

Murodov, G. (2023). Poetics of modern Uzbek storytelling: Poetics of modern Uzbek storytelling. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7559

Murodov, G. (2023). PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: BADIIY ADABIYOTNING TASVIR OB‟EKTI, MA‟RIFIY VA ESTETIK AHAMIYATI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7564

Murodov, G. (2023). ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÂÀ ÁÀÄÈÈÉ ÈÆÎÄ: ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÂÀ ÁÀÄÈÈÉ ÈÆÎÄ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7569

Murodov, G. (2023). ВЕНГЕР ТИЛИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ЖИҲАТЛАРИ: ВЕНГЕР ТИЛИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ЖИҲАТЛАРИ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7571

soatova, nodira. (2024). Monogragiya.-Toshkent.: “VNESHINVESTPROM” nashriyoti. 2023: Shuhrat ijodining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9428

soatova, nodira. (2024). “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasimuammolari” mavzusidagi II an’anaviy ilmiy - amaliy Xalqaro anjuman materiallari 1-kitob : Shuhrat ijodida g‘oya va falsafa. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9426

soatova, nodira. (2024). Jizzax, 2023. Uslubiy qo‘llanma. Jizzax davlat pedagogika universiteti Kengashining 2023 yil 22-uyun № 11-son yig‘lishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan: 11. “Furqat hayoti va ijodini muammoli ta’lim metodida o‘rganish. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9427

soatova, nodira. (2024). Mental enlightenment scientific -methodological journal: The truth of life reflected in the story . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9413

soatova, nodira. (2024). “G‘afur G‘ulom ijodiy merosining o‘zbek va jahon adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusida Xalqaro ilmiy anjumani to‘plami.-Toshkent, 2023-yil: G‘afur G‘ulom ijodida folklor unsurlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9420

soatova, nodira. (2024). Yangi Oʻzbekiston pedagoglari axborotnomasi. 1-jild, 9-son (YOʻPA).: Those who seek paradise from a different land are partial . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9414

Onam, [04.04.2024 21:17]

soatova, nodira. (2024). “Xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari masalalari: Hajviy she’rlarda hayot haqiqati . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9425

soatova, nodira. (2024). AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 01, Issue 7, 2023 ISSN (E): 2993-2769.: THOSE WHO SEEK PARADISE FROM A DIFFERENT LAND ARE PARTIAL. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9429

soatova, nodira. (2024). Turk dunyosi. Sosyal bilimlar kongeresi. 11-14 EKIM 2023 ANKARA/ TORKiYE. Tam Metin Bildiri Kitabi. Ekim – 2023. : Bolalar she’riyatida umum insoniy qadriyatni xalqona ohangi . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9422

soatova, nodira. (2024). Yangi Oʻzbekiston pedagoglari axborotnomasi. 1-jild, 9-son (YOʻPA).: Those who seek paradise from a different land are partial . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9414

soatova, nodira. (2024). Kahramanin Mitik Yolculugu prof. dr. Fuzuli bayat armagani.-Turkiya, 2023: She’riyatda g’oyaviy qarashlarning badiiy tajjassumi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9424

soatova, nodira. (2024). Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. -№ 8 (3)-2023. ISSN: 2181-1342 (Online) https://scienceproblems.uz.: Liro-epik asarlarda poetik fikrning badiiy ifodasi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9418

soatova, nodira. (2022). Бир роман хусусида. : “Филологиянинг умумназарий масалалари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент.: “VNESHINVESTPROM”, 2020.249 –252 бетлар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp. jspi.uz/ index.php /hp/ article/view/5990

soatova, nodira. (2023). Shuhrat adabiy merosida an’ana va mahorat.: –Toshkent, VNESHINVESTPROM, 2022. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7480

soatova, nodira. (2023). TARIXIY HAQIQAT VA BADIIYAT: SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7475

soatova, nodira. (2023). “Jannat qidirganlar” romani xususinda so‘z: “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasi muammolari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent.: VNESHINVESTPROM, 2022. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7481

soatova, nodira. (2023). SHUKHRAT’S IN THE NOVEL "GOLDEN STAINLESS" SKILL IN USING PROVERBS AND MAIN PHRASES: American Journal Of Philological Sciences . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7470

soatova, nodira. (2023). SHUHRAT VA FOLKLOR: UZBEK ADABYOT TAREHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7479

soatova, nodira. (2023). Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani yaratilish omillari: Tafakkur ziyosi. Ilmiy uslubiy jurnal. Maxsus son, 2022 . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7473

soatova, nodira. (2023). SHUHRATNING MASAL VA HAJVIY SHE’R YARATISH MAHORATI: FarDU. ILMIY XABARLAR. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7467

Soatova, N. (2023). SHUKHRAT’S IN THE NOVEL "GOLDEN STAINLESS" SKILL IN USING PROVERBS AND MAIN PHRASES: American Journal Of Philological Sciences. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 12(12). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/7468

Onam, [04.04.2024 21:17]

soatova, nodira. (2022). Freedom-loving writer. : Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Remote Online Conference on Innovative Solutions and Advanced Experiments M A D I S O N W R I G H T S Organised, June 18th & 19th, 2020 In Association with Novateur Publication India’s A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal journalnx.com. ISAE-2020. Page No.: 632-637. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5988

soatova, nodira. (2022). Шуҳрат ижодида Аёл сиймосини бадиий талқини. : Journal of Word Art- So‘z san’ati xalqaro jurnali-Международный журнал искусства слова. 2020, 2 сон №3. 198 –205 бетлар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5987

soatova, nodira. (2022). Xotira buyukdir-inson chin aziz: Xotira muqaddas- umr abadiy. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5991s

soatova, nodira. (2022). Role of Shukhrat in she develorment of uzbek literature of the XX century. : Эконимика и социум. Электронное научно практическое периодическое международное издание. Россия. г.Саратов, 2020г. С.147–155. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5989

soatova, nodira. (2022). Epic imege tradition In A. Kadiri "Lastr days". FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5860

soatova, nodira. (2022). Лирикада ғоя ва тасвир : Масъалоҳои мубрами филолологияи ўзбек ва точик. (Маводи конференсиян онлайнй) Нури маърифат. Хучанд, 2020. 636–640. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 10(10). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5986

soatova, nodira. (2021). ИЛМ-ФАН ФИДОИЙСИ – ЗАҲМАТКАШ ОЛИМ. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено отhttps://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1370

soatova, nodira. (2021). ФИЛОЛОГИЯНИНГ УМУМНАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ”ГА БАҒИШЛАНГАН РЕСПУБЛИКА МИҚЁСИДАГИ ИЛМИЙ – АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ: “ФИЛОЛОГИЯНИНГ УМУМНАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ”ГА БАҒИШЛАНГАН РЕСПУБЛИКА МИҚЁСИДАГИ ИЛМИЙ – АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от ttps://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/2065

soatova, nodira. (2021). Икромов Исомиддин Икромович таваллудининг 70 йиллиги муносабати билан унинг ёрқин хотирасига бағишланган “ЎЗБЕК ТИЛИ УСЛУБИЯТИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ” мавзусидаги Республика илмий – амалий конференция материаллари. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/2186

soatova, nodira. (2021). ИЛМ ФАН ФИДОИЙСИ – ЗАҲМАТКАШ ОЛИМ ҲАСАНОВ САИДБЕК РУСТАМОВИЧ ТАВАЛЛУДИНИНГ 75 ЙИЛЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН УНИНГ ЁРҚИН ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНГАН. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/2066

soatova, nodira. (2021). TIMSOHNING KO‘Z YOSHLARI” QISSASI XUSUSIDA. Журнал Горизонты Филологии, 3(3). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1905

soatova, nodira. (2021). POETIK TAFAKKUR VA BADIIY MAHORAT (“O‘TKAN KUNLAR” ROMANI MISOLIDA). Журнал Горизонты Филологии, 3(3), 1-3. извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1906

Soatova Nodira Isomitdinovn. (2021). FREEDOM-LOVING WRITER. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 632–637. Retrieved from https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1624

soatova, nodira. (2021). SHUHRAT VA FOLKLOR. Журнал Горизонты Филологии, 3(3). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1904

Soatova, N. (2020). “Shuhrat hayoti va ijodi” mavzusiga doir texnologik xarita. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 3. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2673

Soatova, N. (2020). Аdabiyot darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2677

Onam, [04.04.2024 21:17]

Soatova, N. (2020). “Shinelli yillar” romanida vatanparvarlik va insoniy tuyg’ularning aks etishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 4. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2684

Soatova, N. (2020). Yuksak huquqiy madaniyat asosi-huquqiy tarbiya. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(67). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3626

Soatova, N. (2020). Ustozga ehtirom. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4736

Soatova, N. (2020). Munaqqash tuyg’ular sehri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4662

Soatova, N. (2020). “Ruboiylarida aks etgan hayot”. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(67). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3620

Soatova, N. (2020). Qo’qon adabiy muhitida Amiriyning tutgan o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4739

Soatova, N. (2020). Tarixi anbiyo va hukamo” asarida payg‘abarlar ta’rifi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(48). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5158

Soatova, N. (2020). Oybek ijodini o’rganish xususida mulohazalar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4660

Soatova, N. (2020). Alisher Navoiyning tasavvuf va komil inson haqidagi qarashlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4657

Soatova, N. (2020). She’riyatga ilhom baxsh etgan muhabbat. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(63). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3615

Soatova, N. (2020). “Ruboiylarida aks etgan hayot”. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(67). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3620

Soatova, N. (2020). Adabiyot darslarini YaPT asosida tashkillashtirish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(67). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3621

Soatova, N. (2020). Shuhrat lirikasida badiiy ifoda tasvir vositalari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(63). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3630

Soatova, N. (2020). Shuhrat lirikasida haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(67). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3632

Soatova, N. (2020). Shuhrat lirikasida inson va umr mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4628

Soatova, N. (2020). Shuhrat she’rlarining ayrim xususiyatlari haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(63). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3634

Soatova, N. (2020). “Oltin zanglamas” romanida ayollar tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4629

Soatova, N. (2020). An’ana va izdoshlik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4106

Soatova, N. (2020). Badiiy adabiyotda salbiy obrazlarning qiyosiy tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4633

Soatova, N. (2020). Jomiyning “Yusuf va Zulayho” dostonidagi Yusuf obrazi tasviridagi dinamika. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4636

Soatova, N. (2020). Uch ijodkorning obraz yaratish mahorati hususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4638

Onam, [04.04.2024 21:17]

Soatova, N. (2020). “O’tkan kunlar” va xalq kitoblari . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4642

Soatova, N. (2020). Uch ijodkorning obraz yaratish mahorati hususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4638

Soatova, N. (2020). “O’tkan kunlar” romanida Navoiy “Xamsa”sining epik an’analari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4645

Soatova, N. (2020). Xotiram siniqlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4647

Soatova, N. (2020). “Yuz masal”ning yoshlar tarbiyasidagi o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4648

Soatova, N. (2020). So’fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari tarbiya manbai sifatida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4649

Soatova, N. (2020). “O’tkan kunlar” da an’anaviylik va o’ziga xoslik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4650

Soatova, N. (2020). Furqatning tazmin g’azali xususida . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4651

Soatova, N. (2020). Muqimiy “Sayohatnoma” siga sayohat . Архив// Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4652

Soatova, N. (2020). Shuhrat ijodida falsafiylik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4653

Soatova, N. (2020). Shuhratning adabiy-estetik qarashlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4659

Soatova, N. (2020). Navoiy ijodiga vorislik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4667

Soatova, N. (2020). Alisher Navoiyning epik tasvir an’analari . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4737

Soatova, N. (2020). Navoiy idealidagi shoh, yoki komil mamlakat rahbari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5027iyati. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4671

Soatova, N. (2020). Sakkokiy g’azallarida diniy– ma’rifiy g’oyalar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(49). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5024

Soatova, N. (2020). “Tarixi anbiyo va xukamo" asarida fuzalolar talqini. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5025

Soatova, N. (2020). Alisher Navoiy ijodida Suqrot timsoli. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(51). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5026

Soatova, N. (2020). Alisher Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” asari xususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5149

Soatova, N. (2020). Sh.Rashidov she’riyatining o‘ziga xosligi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(48). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5151/

Soatova, N. (2020). “Shinelli yillar” romanida xalq jasoratining ifodalanishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(48). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5155

Soatova, N. (2020). Sakkokiy g’azallarida Iso alayhissalom obrazi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5354

Onam, [04.04.2024 21:17]

Soatova, N. (2020). Badiiy adabiyotda ayol siymosi tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5361

Soatova, N. (2020). Edebi Etki ve Özgünlük. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5363

Soatova, N. (2020). Adib jasorati. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5364

Soatova, N. (2020). Şöhret’in eserlerinde savaş konusunun betimlenmesi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5365

Soatova, N. (2020). Role of Shukrat in the develorment of uzbek literature of the XX century. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5368

Soatova, N. (2020). Freedom-loving writer. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5369

Soatova, N. (2020). Shuhrat ijlodida Ayol siymosini badiiy talqini. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5387

Soatova, N. (2020). “Qisasi Rabg’uziy”da kompozitsion tuzilish va g’oya. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5389

Soatova, N. (2020). Bir roman xususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5391

Soatova, N. (2020). An’anaviylik va vorislik. Toshkent.: “MUMTOZ SO‘Z” nashriyoti. 2019. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5402

Soatova, N. (2020). Furqatning hayot va ijod yo’liga nazar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5404

Soatova, N. (2020). Nomingiz o’chmaydi dillardan . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5408

Soatova, N. (2020). Nutq odobi masalasiga oid qarashlar (“Qutadg’u bilig” dostoni misolida). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i- edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5419

Soatova, N. (2020). Xotiram siniqlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4647

Soatova, N. (2020). “Yuz masal”ning yoshlar tarbiyasidagi o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4648

Soatova, N. (2020). “O’tkan kunlar” romanida Navoiy “Xamsa”sining epik an’analari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4645

Soatova, N. (2020). “O’tkan kunlar” va xalq kitoblari . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4642

Soatova, N. (2020). Jomiyning “Yusuf va Zulayho” dostonidagi Yusuf obrazi tasviridagi dinamika. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4636

Soatova, N. (2020). Badiiy adabiyotda salbiy obrazlarning qiyosiy tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4633

Soatova, N. (2020). Shuhrat she’rlarining ayrim xususiyatlari haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(63). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3634

Soatova, N. (2020). Adabiyot darslarida ma’naviy-axloqiy tarbiya. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1693

Onam, [04.04.2024 21:17]

Soatova, N. (2020). Alisher Navoiy va Abdulla Qodiriy ijodida ayol tasviri . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(53). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4733

Soatova, N. (2020). Badiiy adabiyotda umumiylik va o’ziga xoslik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5409

Soatova, N. (2020). Nutq odobi masalasiga oid qarashlar (“Qutadg’u bilig” dostoni misolida). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5419

Soatova, N. (2020). Muazzamxon she’riyati ummoni. Архив Научных Публикаций JSPI, 23(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2085

Soatova, N. (2020). Shuhratning “Oltin zanglamas” romanida efik tasvir an’analari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(68). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3575

Soatova, N. (2020). Shuhrat ijodida urush mavzusi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4631

Soatova, N. (2020). Olijanoblik va oddiylik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(82). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7253

Soatova, N. (2020). Shuhrat hayoti va ijodini o’rganishda ZPT lardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(82). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7288

Soatova, N. (2020). “Tohir va Zuhra” dostoni va “O’tkan kunlar” romani qiyosiy aspektda. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(82). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7289

Turopova, P. (2024). Abdulla Ahmadning “Faryod” qissasida hayot haqiqati talqini: “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasi muammolari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 2(2). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9437

Turopova, P. (2024). Ibrohim Donish she’rlarida iftixor va vatan tuyg‘usi talqini: O‘zbek tilshunosligi dolzarb muammolari. Respublika ilmiy – amaliy konferensiya materiallari 2022 yil 31-may. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 2(2). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9440

Turopova, P. (2024). Uslub jilolari yoxud adib mahorati: FarDU ilmiy xabarlari. 2021, 4- son. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 2(2). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9436

Turopova, P. (2024). “Ustozim”gina emas, onamdek mehribonim Onam edilar: Nomingiz qalblarda yashaydi mangu. “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasi muammolari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.-T.:VNESHINVESTPROM. 29 aprel, 2022-yil. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9439

Turopova, P. (2020). Sharof Rashidov dramaturgiyasida adabiy estetik ideal talqinlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 11(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1173

Turopova, P. (2020). Methodological specificity in the story "Thunderstorms of gulzor village". Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1622

Turopova, P. (2020). САЙЁРА ТУЙЧИЕВА ИЖОДИДА АДАБИЙ -ЭСТЕТИК ИДЕАЛ КАТЕГОРИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 11(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1174

Turopova, P. (2020). Shoira lirikasida Navoiydan ta’sirlanish ohahglari. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1614

Turopova, P. (2020). PATRIOTISM IN POETICS. Архив Научных Публикаций JSPI, 13(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1176

Onam, [04.04.2024 21:17]

Turopova, P. (2020). She’riyatda falsafiylik va tasavvufiy g’oya. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1603

Turopova, P. (2020). "Gulzor qishlogining gulduraklari" qissasida uslubiy o’ziga xoslik. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1627

Turopova, P. (2020). ИЖОДКОРНИНГ УСЛУБИЙ УЗИГА хослиги: Ш.Ахророванинг “Дала ховлидаги котиллик” қиссаси мисолида. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1175

Turopova, P. (2020). Zulfiya Quralboy qizining "Quyosh men tomonda" hikoyasi xususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1626

Turopova, P. (2020). Hamid Olimjon asarlarida adabiy-estetik ideal kategoriyasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1621

Turopova, P. (2020). Abdulla Avloniyning oila muqaddasligi haqidagi qarashlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5432

Turopova, P. (2020). Jizzax vohasi Bobur nigohida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5436

Turopova, P. (2020). Ma’naviyat–ma’rifat kaliti. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5429

Turopova, P. (2020). Abdulla Avloniyning oila muqaddasligi haqidagi qarashlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5432

Turopova, P. (2020). Adabiy merosdan bahra olgan yoki ertaklar og’ushida ulg’aygan shoir. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5421

Turopova, P. (2020). Intilganga tole yor. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5422

Turopova, P. (2020). Alisher Navoiy ijodida ona–ayol timsoli. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5423

Turopova, P. (2020). Buvimning o’gitlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5424

Turopova, P. (2020). Shoirlari bor el yashar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5427

Turopova, P. (2020). Barkamol avlod tarbiyasida Alisher Navoiy asarlarining ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5426

Turopova, P. (2020). Shoirlari bor el yashar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5427

Turopova, P. (2020). Ona Vatanga mehrim. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5428

Turopova, P. (2020). She’riyat va sadoqat malikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5430

Turopova, P. (2020). Sehrli dunyoga sirli sayohat. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5431

Turopova, P. (2020). Ma’naviyat–ma’rifat kaliti. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5429

Turopova, P. (2020). Qaytar dunyo. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5433

Onam, [04.04.2024 21:17]

Turopova, P. (2020). Alisher Navoiyning xayolot dunyosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5434

Turopova, P. (2020). Adabiyotda ayol madhi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5435

Turopova, P. (2020). Alisher Navoiy “Xamsa”sida fantastika ko’rinishlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5437

Turopova, P. (2020). Jizzaxlik ijodkorlar asarlarida 1916 yildagi qo’zg’olonlar bilan bog’liq o’rinlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5438

Turopova, P. (2020). Jomiyning “Bahoriston”i-axloqiy tarbiya manbai. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5440

Turopova, P. (2020). Shahlo Ahrorova she’riyatida Vatan tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5442

Turopova, P. (2020). Sharof Rashidovning publitsistikasida adabiy-estetik ideal. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5465

Turopova, P. (2020). Sharof Rashidovning Jizzax qo’zg’oloniga bag’ishlangan “Ravshan” dramasi talqinlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5467

Turopova, P. (2020). Hamid Alimcan Eserlerinde Edebi-Estetik İdeal Kategorisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5469

Turopova, P. (2020). Ehtirom. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(41). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5472

Turopova, P. (2020). Adabiy jarayon: folklor va badiiyat. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(43). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5476

Turopova, P. (2020). Adabiy–estetik ideal kategoriyasining transformatsiyalanish jarayoni (Jizzaxlik ijodkorlar misolida). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(45). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5477

Turopova, P. (2020). Jizzax adabiy muhitida ijtimoiy davr va shaxs ma’naviyatini aks ettirilishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(82). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7291

Onam, [04.04.2024 21:17]

soatova, nodira. (2024). Monogragiya.-Toshkent.: “VNESHINVESTPROM” nashriyoti. 2023: Shuhrat ijodining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9428

soatova, nodira. (2024). “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasimuammolari” mavzusidagi II an’anaviy ilmiy - amaliy Xalqaro anjuman materiallari 1-kitob : Shuhrat ijodida g‘oya va falsafa. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9426

soatova, nodira. (2024). Jizzax, 2023. Uslubiy qo‘llanma. Jizzax davlat pedagogika universiteti Kengashining 2023 yil 22-uyun № 11-son yig‘lishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan: 11. “Furqat hayoti va ijodini muammoli ta’lim metodida o‘rganish. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9427

soatova, nodira. (2024). Mental enlightenment scientific -methodological journal: The truth of life reflected in the story . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9413

soatova, nodira. (2024). “G‘afur G‘ulom ijodiy merosining o‘zbek va jahon adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusida Xalqaro ilmiy anjumani to‘plami.-Toshkent, 2023-yil: G‘afur G‘ulom ijodida folklor unsurlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9420

soatova, nodira. (2024). Yangi Oʻzbekiston pedagoglari axborotnomasi. 1-jild, 9-son (YOʻPA).: Those who seek paradise from a different land are partial . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9414

soatova, nodira. (2024). “Xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari masalalari: Hajviy she’rlarda hayot haqiqati . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9425

soatova, nodira. (2024). AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 01, Issue 7, 2023 ISSN (E): 2993-2769.: THOSE WHO SEEK PARADISE FROM A DIFFERENT LAND ARE PARTIAL. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9429

soatova, nodira. (2024). Turk dunyosi. Sosyal bilimlar kongeresi. 11-14 EKIM 2023 ANKARA/ TORKiYE. Tam Metin Bildiri Kitabi. Ekim – 2023. : Bolalar she’riyatida umum insoniy qadriyatni xalqona ohangi . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9422

soatova, nodira. (2024). Yangi Oʻzbekiston pedagoglari axborotnomasi. 1-jild, 9-son (YOʻPA).: Those who seek paradise from a different land are partial . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9414

soatova, nodira. (2024). Kahramanin Mitik Yolculugu prof. dr. Fuzuli bayat armagani.-Turkiya, 2023: She’riyatda g’oyaviy qarashlarning badiiy tajjassumi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9424

soatova, nodira. (2024). Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. -№ 8 (3)-2023. ISSN: 2181-1342 (Online) https://scienceproblems.uz.: Liro-epik asarlarda poetik fikrning badiiy ifodasi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 1(1). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9418

Эшанкулова, С. И. (2012). Поэтическое толкование образа Хызра в лирике поэтессы Надиры бегим. Вестник Челябинского государственного университета, (12 (266)).

Эшанкулова, С. И. (2011). Интерпретация мифологических образов в творчестве Надирабегим. Вестник Челябинского государственного педагогического университета, (10).

Эшонкулова, С. И. (2020). ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Сўз санъати хал?аро журнали, 2(3).

Eshonqulova, S. (2020). Tanlov fandan mahorat saboqlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Eshonqulova, S. (2020). НОДИРА ИЖОДИНИ ЎРГАНИШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Onam, [04.04.2024 21:17]

Эшонкулова, С. (2020). Pari obraziga doir ba'zi bir mulohazalar. Архив Научных Публикаций JSPI .

Эшонкулова, С. (2020). Ан'анавийлик ва ворслик. Архив Научных Публикаций JSPI .

Eshonqulova, S. (2020). “Boburnoma”da ijodkorlar haqida berilgan ma’lumotlarning zamima sifatidagi ahamiyati . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7361

Eshonqulova, S. (2020). Nodira ijodida Iso-Masih timsoli. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7315

Eshonqulova, S. (2020). Nodira she’riyatida Xizr obrazining badiiy talqini. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7319

Eshonqulova, S. (2020). Nodira ijodida Jamshid obrazi tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7343

Eshonqulova, S. (2020). Nodira merosida payg’ambar Muhammad (s.a.v.) siymosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7317

Eshonqulova, S. (2020). Bayramxon va Nodirabegim she’riyatida Xizr payg’ambar obrazi talqinlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7321

Eshonqulova, S. (2020). An’anaviy obrazlar genezi (Nodira ijodi misolida). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7333

Eshonqulova, S. (2020). Fazilatlari olamlarga ibrat Ustozim!. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7334

Eshonqulova, S. (2020). Nodira ijodida Sulaymon obrazi tasviri . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7346

Eshonqulova, S. (2020). Nodirabegim ijodida jannat, do’zax masalalari . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7348

Eshonqulova, S. (2020). Zebiniso ijodida lirik qahramon ruhiyati tasvirlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7349

Eshonqulova, S. (2020). To’g’ri talafuzdan nutq madaniyati sari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(85). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7351

Eshonqulova, S. (2020). Zebiniso ijodidan bahra olib. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7353

Eshonqulova, S. (2020). Nodira ijodida ma’naviy va lavziy svn’atlarning o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7355

Eshonqulova, S. (2020). Matn mazmunini o’zida tashiydian birliklar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7357

Eshonqulova, S. (2020). Mif va she’riyat. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7362

Eshonqulova, S. (2020). Tarixiy shaxs siymosi va badiiyat. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7363

Eshonqulova, S. (2020). НОДИРА ШЕЪРИЯТИДА ТАРИХИЙ ОБРАЗЛАР ТАЛҚИНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(84). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7364

@article{article,

author = {Soatova, Nodira},

year = {2024},

month = {03},

pages = {},

title = {Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205}

}

Onam, [04.04.2024 21:17]

TY - JOUR

AU - Soatova, Nodira

PY - 2024/03/08

SP -

T1 - Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205

VL -

ER -

Soatova, Nodira. (2024). Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205.

TY - JOUR

AU - Soatova, Nodira

PY - 2024/03/08

SP -

T1 - Hajviy she’rlarda hayot haqiqati. “Xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari masalalari (Muammo va yechimlar)” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.2023-yil.4-oktyabr. B.565-572

VL -

ER -

TY - JOUR

AU - Zupok, Sebastian

PY - 2015/01/01

SP - 37

EP - 47

T1 - Wpływ innowacji na kreowanie wartości dla klienta (Innovations as an element of building value for the client-RCGW SA case study in Tychy)

VL -

ER -

Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

XAYRULLAYEVA, M. BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMANDAGI JOY NOMLARI ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLARNING PAYDO BO ‘LISHI. LTEACHIN ANGUAGE, 77.

Xayrullayeva, M. O. (2023). BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN MIKROTOPONIMIYASI MAVZUVIY GURUHLARINING O ‘RGANILISHI. Scientific Impulse, 2(14), 132-135.

Xayrullayeva, M. (2023). VOBKENT TUMANI MIKROTOPONIMLAR. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

Xayrullayeva, M. O. (2023). SОDDА VA MURAKKAB TOPONIMLAR TAHLILI (BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN OYKONIMLARI MISOLIDA). Research Focus, 2(2), 221-225.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Ражабов, Т. А. (2022). ДАВР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ КЎЧИМ ҲОСИЛ ҚИЛИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(5), 403-412.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Rajabov, T. (2021). To create a mobile by applying artistic arts in period poetry.

Rajabov, D. Z., Rajabov, T. A., & Rakhimov, M. M. Transfering of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 77-79.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Isroilov, G. (2022). MEANS THAT MAKE UP THE SEEDLINGS IN POETRY. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Ражабов, Т. А. МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ КЎЧИМЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ, 275.

Rajabov, T., & Rakhimov, M. Means That Make Up the Seedlings in Poetry. JournalNX, 7(12), 330-334.

RAJABOV, D., & RAJABOV, T. X. SHE’RIYATDA KO ‘CHIMLARNING YUZAGA KELISH USULLARI, XUSUSIYATLARI VA BADIIYLANISH KO ‘RINISHLARI. LTEACHIN ANGUAGE, 75.

Israilov, G'Ayrat. (2024). УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЬЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ "УЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ТАРИХИ, ТАДРИЖИЙ ТАРАВДИЁТИНИНГ УРГАНИЛИШИ: НАТИЖАЛАР ВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021.

TY - JOUR

AU - Israilov, G'Ayrat

PY - 2024/02/21

SP -

T1 - УЗБЕКРРЎРўРћРќ РЕСПУБЛРРљРђРЎР РћР›РР™ Р’Рђ РЈР РўРђ РњРђРҐРЎРЈРЎ ТАЬЛРРњ Р’РђР—РР Р›РГРЖРР—Р—РђРҐ ДАВЛАТ ПЕДАГОГРРљРђ РРќРЎРўРРўРЈРўР "УЗБЕК РўРЛРВА АДАБРРЃРўР РўРђР РРҐР, ТАДРРР–РР™ РўРђР РђР’Р”РРЃРўРРќРРќР“ УРГАНРР›РРЁР: РќРђРўРЖАЛАРВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021

VL -

ER -

@article{article,

author = {Israilov, G'Ayrat},

year = {2024},

month = {02},

pages = {},

title = {УЗБЕКРРЎРўРћРќ РЕСПУБЛРРљРђРЎР РћР›РР™ Р’Рђ РЈР РўРђ РњРђРҐРЎРЈРЎ ТАЬЛРРњ Р’РђР—РР Р›РГРЖРР—Р—РђРҐ ДАВЛАТ ПЕДАГОГРРљРђ РРќРЎРўРРўРЈРўР "УЗБЕК РўРЛРВА АДАБРРЃРўР РўРђР РРҐР, ТАДРРР–РР™ РўРђР РђР’Р”РРЃРўРРќРРќР“ УРГАНРР›РРЁР: РќРђРўРЖАЛАРВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021}

}

TY - JOUR

AU - Israilov, G'Ayrat

PY - 2024/02/12

SP -

T1 - 1. Tafakkur ziyosi (OAK)

VL -

ER -

@article{article,

author = {Israilov, G'Ayrat},

year = {2024},

month = {02},

pages = {},

title = {1. Tafakkur ziyosi (OAK)}

}

Israilov, G'Ayrat. (2024). 1. Tafakkur ziyosi (OAK).

Israilov, G'Ayrat. (2024). magistr 1 Sakkokiy ijodida xalqona ohanglar.

Israilov, G'Ayrat. (2023). ARTISTIC INTERPRETATION OF SAKKOKIY GHAZALS. 10.55640/eijps-03-05-19.

Israilov, G'Ayrat. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI.

Авторы


Shirin Aldasheva

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Tahlil; tahlil;obraz; qahramon; tasvir; mahorat; uslub

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >> 
Powered by I-Edu Group