Опубликован 2024-04-10

O‘ZBEK TILI O‘LMAYDI

Аннотация


O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, hozirgi kunda ushbu til Yer yuzi aholisining qariyb ellik million aholisi uchun asosiy muloqot vositasidir. Shunday ekan, tilimizning mavqeyiga qaratiladigan e’tibor ertangi avlodning kelajagi haqida qayg‘urishimizning muhim asosi hisoblanadi.Mamlakatimizda o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqeyi va nufuzini oshirish, jamiyatning barcha sohalarida faol qo‘llanilishiga erishish, yosh avlodni ona tilimizga hurmat va sadoqat ruhida tarbiyalash borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Как цитировать


Abdujalilova, F. (2024). O‘ZBEK TILI O‘LMAYDI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9736

Библиографические ссылки


Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

XAYRULLAYEVA, M. BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMANDAGI JOY NOMLARI ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLARNING PAYDO BO ‘LISHI. LTEACHIN ANGUAGE, 77.

Xayrullayeva, M. O. (2023). BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN MIKROTOPONIMIYASI MAVZUVIY GURUHLARINING O ‘RGANILISHI. Scientific Impulse, 2(14), 132-135.

Xayrullayeva, M. (2023). VOBKENT TUMANI MIKROTOPONIMLAR. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

Xayrullayeva, M. O. (2023). SОDDА VA MURAKKAB TOPONIMLAR TAHLILI (BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN OYKONIMLARI MISOLIDA). Research Focus, 2(2), 221-225.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Ражабов, Т. А. (2022). ДАВР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ КЎЧИМ ҲОСИЛ ҚИЛИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(5), 403-412.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Rajabov, T. (2021). To create a mobile by applying artistic arts in period poetry.

Rajabov, D. Z., Rajabov, T. A., & Rakhimov, M. M. Transfering of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 77-79.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Isroilov, G. (2022). MEANS THAT MAKE UP THE SEEDLINGS IN POETRY. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Ражабов, Т. А. МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ КЎЧИМЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ, 275.

Rajabov, T., & Rakhimov, M. Means That Make Up the Seedlings in Poetry. JournalNX, 7(12), 330-334.

RAJABOV, D., & RAJABOV, T. X. SHE’RIYATDA KO ‘CHIMLARNING YUZAGA KELISH USULLARI, XUSUSIYATLARI VA BADIIYLANISH KO ‘RINISHLARI. LTEACHIN ANGUAGE, 75.

Israilov, G'Ayrat. (2024). УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЬЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ "УЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ТАРИХИ, ТАДРИЖИЙ ТАРАВДИЁТИНИНГ УРГАНИЛИШИ: НАТИЖАЛАР ВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021.

Israilov, G'Ayrat. (2024). 1. Tafakkur ziyosi (OAK).

Israilov, G'Ayrat. (2024). magistr 1 Sakkokiy ijodida xalqona ohanglar.

Israilov, G'Ayrat. (2023). ARTISTIC INTERPRETATION OF SAKKOKIY GHAZALS. 10.55640/eijps-03-05-19.

Israilov, G'Ayrat. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI.

Rahmatovich, A. A. VOBKENT TUMANI SHEVASIDA SOʻZNING MORFEMIK TARKIBI. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 123.

Axmedov, A. (2020). Alisher Navoiy asarlarida adabiy me'yor. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Навоий асарларида адабий меъёр. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Татар тилидан сабоқлар. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Akhmedov, A. R., & qizi Po‘latova, S. M. (2021, December). O ‘zbek shevalarini lingvo-geografik xaritalashtirish. In Conferences.

Ahmedov, A., & Niyozov, S. (2023). OʼZBEK TILIDA METAFORA TURLARINING IFODALANISHI TOHIR MALIKNING" MURDALAR GAPIRMAYDI" ASARI MISOLIDA. Scientific Impulse, 1(8), 901-905.

Akhmedov, A. R. (2021). AREALOGIYA TUSHUNCHASI HAQIDA: Atoullo Rakhmatovich Akhmedov Buxoro davlat universiteti dotsenti Buxoro, O ‘zbekiston ar ahmedov@ buxdu. uz Sevara Mahmud qizi Po ‘latova Buxoro davlat universiteti o ‘qituvchisi Buxoro, O ‘zbekiston E-mail: sevaramahmudqizi@ gmail. ru. In Научно-практическая конференция.

Raxmatovich, A. A., & Rasulovna, H. M. (2022). BADIIY ASAR ANTROPONIMLARIDA LUGAVIY QATLAM MASALALARI (TOHIR MALIKNING IJODI MISOLIDA). BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 399-402.

Ahmedov, A. R. (2022). Some Feedback About Linguistic Knowledge. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(5), 125-131.

Akhmedov, A. R., & Sevara, P. (2021). Theoretical and practical issues of creating uzbek areal linguistics. Middle European Scientific Bulletin, 12, 142-146.

Авторы


Feruza Abdujalilova

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group