Опубликован 2024-04-14

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK ADABIYOTNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Аннотация


Annotatsiya. Milliy istiqlol davri adabiyoti fani mustaqillik mevasi hisoblanadi. O„z nomidan ham ko„rinib turibdiki, mazkur fan O„zbekiston respublikasi mustaqillik odimlarini tashlay boshlagan davr adabiy hayoti haqida ma‟lumot berilgan.

Как цитировать


Shukurova, R. (2024). MUSTAQILLIK DAVRI O’ZBEK ADABIYOTNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9775

Библиографические ссылки


Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

XAYRULLAYEVA, M. BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMANDAGI JOY NOMLARI ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLARNING PAYDO BO ‘LISHI. LTEACHIN ANGUAGE, 77.

Xayrullayeva, M. O. (2023). BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN MIKROTOPONIMIYASI MAVZUVIY GURUHLARINING O ‘RGANILISHI. Scientific Impulse, 2(14), 132-135.

Xayrullayeva, M. (2023). VOBKENT TUMANI MIKROTOPONIMLAR. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

Xayrullayeva, M. O. (2023). SОDDА VA MURAKKAB TOPONIMLAR TAHLILI (BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN OYKONIMLARI MISOLIDA). Research Focus, 2(2), 221-225.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Ражабов, Т. А. (2022). ДАВР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ КЎЧИМ ҲОСИЛ ҚИЛИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(5), 403-412.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Rajabov, T. (2021). To create a mobile by applying artistic arts in period poetry.

Rajabov, D. Z., Rajabov, T. A., & Rakhimov, M. M. Transfering of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 77-79.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Isroilov, G. (2022). MEANS THAT MAKE UP THE SEEDLINGS IN POETRY. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Ражабов, Т. А. МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ КЎЧИМЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ, 275.

Rajabov, T., & Rakhimov, M. Means That Make Up the Seedlings in Poetry. JournalNX, 7(12), 330-334.

RAJABOV, D., & RAJABOV, T. X. SHE’RIYATDA KO ‘CHIMLARNING YUZAGA KELISH USULLARI, XUSUSIYATLARI VA BADIIYLANISH KO ‘RINISHLARI. LTEACHIN ANGUAGE, 75.

Israilov, G'Ayrat. (2024). УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЬЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ "УЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ТАРИХИ, ТАДРИЖИЙ ТАРАВДИЁТИНИНГ УРГАНИЛИШИ: НАТИЖАЛАР ВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021.

TY - JOUR

AU - Israilov, G'Ayrat

PY - 2024/02/21

SP -

T1 - УЗБЕКРРЎРўРћРќ РЕСПУБЛРРљРђРЎР РћР›РР™ Р’Рђ РЈР РўРђ РњРђРҐРЎРЈРЎ ТАЬЛРРњ Р’РђР—РР Р›РГРЖРР—Р—РђРҐ ДАВЛАТ ПЕДАГОГРРљРђ РРќРЎРўРРўРЈРўР "УЗБЕК РўРЛРВА АДАБРРЃРўР РўРђР РРҐР, ТАДРРР–РР™ РўРђР РђР’Р”РРЃРўРРќРРќР“ УРГАНРР›РРЁР: РќРђРўРЖАЛАРВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021

VL -

ER -

@article{article,

author = {Israilov, G'Ayrat},

year = {2024},

month = {02},

pages = {},

title = {УЗБЕКРРЎРўРћРќ РЕСПУБЛРРљРђРЎР РћР›РР™ Р’Рђ РЈР РўРђ РњРђРҐРЎРЈРЎ ТАЬЛРРњ Р’РђР—РР Р›РГРЖРР—Р—РђРҐ ДАВЛАТ ПЕДАГОГРРљРђ РРќРЎРўРРўРЈРўР "УЗБЕК РўРЛРВА АДАБРРЃРўР РўРђР РРҐР, ТАДРРР–РР™ РўРђР РђР’Р”РРЃРўРРќРРќР“ УРГАНРР›РРЁР: РќРђРўРЖАЛАРВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021}

}

TY - JOUR

AU - Israilov, G'Ayrat

PY - 2024/02/12

SP -

T1 - 1. Tafakkur ziyosi (OAK)

VL -

ER -

@article{article,

author = {Israilov, G'Ayrat},

year = {2024},

month = {02},

pages = {},

title = {1. Tafakkur ziyosi (OAK)}

}

Israilov, G'Ayrat. (2024). 1. Tafakkur ziyosi (OAK).

Israilov, G'Ayrat. (2024). magistr 1 Sakkokiy ijodida xalqona ohanglar.

Israilov, G'Ayrat. (2023). ARTISTIC INTERPRETATION OF SAKKOKIY GHAZALS. 10.55640/eijps-03-05-19.

Israilov, G'Ayrat. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI.

@article{article,

author = {Soatova, Nodira},

year = {2024},

month = {03},

pages = {},

title = {Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205}

}

TY - JOUR

AU - Soatova, Nodira

PY - 2024/03/08

SP -

T1 - Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205

VL -

ER -

Soatova, Nodira. (2024). Bolalarga bag’ishlab yozilgan she’rlar xususida (Shuhrat ijodi misolida). O’zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. –Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2024. - B.196-205.

TY - JOUR

AU - Soatova, Nodira

PY - 2024/03/08

SP -

T1 - Hajviy she’rlarda hayot haqiqati. “Xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari masalalari (Muammo va yechimlar)” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.2023-yil.4-oktyabr. B.565-572

VL -

ER -

Akhmedov, A. R., & Sevara, P. (2021). Theoretical and practical issues of creating uzbek areal linguistics. Middle European Scientific Bulletin, 12, 142-146.

Ahmedov, A. R. (2022). Some Feedback About Linguistic Knowledge. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(5), 125-131.

Raxmatovich, A. A., & Rasulovna, H. M. (2022). BADIIY ASAR ANTROPONIMLARIDA LUGAVIY QATLAM MASALALARI (TOHIR MALIKNING IJODI MISOLIDA). BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 399-402.

Akhmedov, A. R. (2021). AREALOGIYA TUSHUNCHASI HAQIDA: Atoullo Rakhmatovich Akhmedov Buxoro davlat universiteti dotsenti Buxoro, O ‘zbekiston ar ahmedov@ buxdu. uz Sevara Mahmud qizi Po ‘latova Buxoro davlat universiteti o ‘qituvchisi Buxoro, O ‘zbekiston E-mail: sevaramahmudqizi@ gmail. ru. In Научно-практическая конференция.

Ahmedov, A., & Niyozov, S. (2023). OʼZBEK TILIDA METAFORA TURLARINING IFODALANISHI TOHIR MALIKNING" MURDALAR GAPIRMAYDI" ASARI MISOLIDA. Scientific Impulse, 1(8), 901-905.

Akhmedov, A. R., & qizi Po‘latova, S. M. (2021, December). O ‘zbek shevalarini lingvo-geografik xaritalashtirish. In Conferences.

Axmedov, A. (2020). Татар тилидан сабоқлар. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Навоий асарларида адабий меъёр. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Alisher Navoiy asarlarida adabiy me'yor. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Rahmatovich, A. A. VOBKENT TUMANI SHEVASIDA SOʻZNING MORFEMIK TARKIBI. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 123.

Авторы


Risgul Shukurova

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ключевые слова:

Kalit so’zlar. Milliy istiqlol, adabiyot, romonchilik, qissachilik, hikoyanvislik, badiiy ijod.

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group