[1]
Jamshed Axtamov, . K.R. 2021. Muammoli amaliy mashg’ulotlarini tashkil etishda faol o’qitish usullaridan foydalanish xususiyatlari. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 4, 4 (июн. 2021).