[1]
Yaxshiliqova, S. 2021. ONA DIYOR VA ISTIQLOL KUYCHISI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 5, 5 (окт. 2021).