[1]
Joniqulova, M. 2021. O’ZBEK TILINI O’QITISHDA YANGICHA YONDASHUV ZARURAT. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 5, 5 (окт. 2021).