[1]
Ziyotoy, A. 2021. MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 5, 5 (окт. 2021).