[1]
Qarshiboyeva, S. 2021. O‘zbek tili taraqqiyotida innovatsion g‘oyalar hamda tashabbuskor yoshlarning o‘rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 5, 5 (окт. 2021).