[1]
mamirov, ozod 2021. KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA O‘ZBEK KORPUSINING TAKOMILLASHUVI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 6, 6 (дек. 2021).