[1]
Boysinov, S. 2024. Turkiy adabiyotning jahon madaniyatidagi o’rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 3, 3 (фев. 2024).