[1]
Abdujalilova, F. 2024. FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA MILLIY-MADANIYATNING AKS ETISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 4, 4 (апр. 2024).