[1]
Hayitov, S. 2024. Tariqat maqomi talqinida oyati karimaning o’rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. 4, 4 (май 2024).