(1)
Boysinov, S. NAVOIY ASARLARINI YANGI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘RGATISH. SA 2021, 3.