(1)
Jamshed Axtamov, . . K. R. Muammoli Amaliy mashg’ulotlarini Tashkil Etishda Faol o’qitish Usullaridan Foydalanish Xususiyatlari. SA 2021, 4.