(1)
Abdurashidova, I. Badiiy Matnda Leksik Birliklarning Poetik Imkoniyatlari . SA 2021, 5.