(1)
Abduvaliyeva, D. ONOMASTIKANI O’QITISH UCHUN LINGVISTIK MASHQLAR YARATISH. SA 2021, 5.