(1)
Joniqulova, M. Qardosh bo’lmagan Tillarning Ayrim o’xshash Jihatlari. SA 2021, 5.