(1)
Ziyotoy, A. MODAL SO’ZLAR MAVZUSINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. SA 2021, 5.