(1)
Shohista, X. HAMID OLIMJON LIRIKASIDA KO‘PLIK SHAKLINING QO‘LLANILISHI . SA 2021, 5.