(1)
Abdujalilova, F. FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA MILLIY-MADANIYATNING AKS ETISHI. SA 2024, 4.