(1)
Boysinov, S. "Front Qurbonsiz bo’lmaydi". SA 2024, 4.