(1)
Boysinov, S. “ODOB AS SOLIHIN” ASARINING INSON MA’NAVIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI. SA 2024, 4.