(1)
Hayitov, S. Tariqat Maqomi Talqinida Oyati Karimaning o’rni. SA 2024, 4.