Boysinov, S. (2021). NAVOIY ASARLARINI YANGI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘RGATISH. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2025