Jumayeva, F. (2021). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA BARQAROR BIRIKMALARNING QO‘LLANILISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2053