Abdurashidova, I. (2021). Badiiy matnda leksik birliklarning poetik imkoniyatlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2609