Tursunmurodova, D. (2021). “UFQ” TRILOGIYASI-O’LMAS XAZINA. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2614