Abdujalilova, F. (2024). FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA MILLIY-MADANIYATNING AKS ETISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9732