JUMAYEVA, F. ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA BARQAROR BIRIKMALARNING QO‘LLANILISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 4, n. 4, 13 июн. 2021.