YAXSHILIQOVA, S. ONA DIYOR VA ISTIQLOL KUYCHISI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 4 окт. 2021.