JONIQULOVA, M. Qardosh bo’lmagan tillarning ayrim o’xshash jihatlari. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 4 окт. 2021.