ABDULHAMID, A. “BOBURNOMA”DA FORSCHA VA O’ZBEKCHA SIFAT DARAJALAR. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 13 окт. 2021.