CO’LIYEV, X. TENG BOG‘LOVCHILARNING USLUBIY XUSUSIYAT. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 17 окт. 2021.