SHOHISTA, X. HAMID OLIMJON LIRIKASIDA KO‘PLIK SHAKLINING QO‘LLANILISHI . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 18 окт. 2021.