QARSHIBOYEVA, S. O‘zbek tili taraqqiyotida innovatsion g‘oyalar hamda tashabbuskor yoshlarning o‘rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 19 окт. 2021.