AHMEDOV, SOBIR. QADRING BALAND BO‘LSIN, ONA TILIM!!!. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 31 окт. 2021.