BOYSINOV, S. Insoniy fazilatlar targ’ibotida "Qutadg’u bolog"ning o’rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 8, n. 8, 18 фев. 2022.