SOATOVA, NODIRA. “ЎЗБЕК ФИЛОЛОГИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ВА УНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ МУАММОЛАРИ” мавзусидаги Xалқаро илмий – амалий конференция материаллари (2022 ЙИЛ 29 АПРЕЛЬ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 9, n. 9, 16 май 2022.