BOYSINOV, S. Turkiy adabiyotning jahon madaniyatidagi o’rni. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 3, n. 3, 19 фев. 2024.