ABDUJALILOVA, F. FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA MILLIY-MADANIYATNING AKS ETISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 4, n. 4, 10 апр. 2024.