BOYSINOV, S. “ODOB AS SOLIHIN” ASARINING INSON MA’NAVIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 4, n. 4, 13 апр. 2024.