Jamshed Axtamov, Kosse RulenBekirovich. 2021. «Muammoli Amaliy mashg’ulotlarini Tashkil Etishda Faol o’qitish Usullaridan Foydalanish Xususiyatlari». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 4 (4). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2187.