Abdurashidova, Iroda. 2021. «Badiiy Matnda Leksik Birliklarning Poetik Imkoniyatlari ». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2609.